Rabu, 09 Mei 2012

>A Badai AbdA

A Badai AbdAz****** Hiji ulama keur mapatahan muridna anu geus kasebut ajengan "Alloh téh ulah ukur diteundeun dina tasbéh, inget ukur nalika salat jeung wiridan.." anu dipapatahan unggut-unggutan, narimakeun ... Hiji tukang béca ngobrol jeung penumpangna, awéwé geulis "Alloh téh teu kénging ukur disimpen, ditapelkeun dina témbok, dipiguraan" "mang, eureun..!!, cukup nganteurkeun kuring nepika dieu..!!" tukang béca ngajengjen teu lémék teu nyarék, ngahuleng garo-garo teu ateul. nu bendu ngingkig jamotrot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar