Selasa, 01 Mei 2012

Eka Gandara Wk

Eka Gandara Wk
Di Rumah sakit nu rek tatamba kaitung pinuh, di ruang tunggu pasien keur pada nganti giliran. Di meja pendaftaran katempo aya perawat nu keur meresan kartu berobat. jung nangtung:"Pa Ahmad...! pokna, teu lila pa Ahmad asup ka ruang pemeriksaan. sanggeus pa Ahmad kaluar, "Bu Nengsih...!" cek nu ngabsen. Kira-kira geus aya sawelas pasien, nu ngabsen rek ngagentraan nu ka dua welas. Kartu nu ka dua welas make disudik-sidik heula ''Luk...Luk...Lukman..Lakiman...Lakijan...Lamsijan.!" nu digentraan teu jebul-jebul, si kartu dikahandapkeun "Sape'i...!... Cicih...!"nu ieu mah lancar. Kitu jeung kitu we pagawean juru absen mah, terus ngabsen nepi ka tinggal sakartu deui. Eta kartu dialak-ilik disidik-sidik. juru absen luak-lieuk, ari ret ka juru aya aki-aki keur nundutan. " Ieu meureun nu boga kartu teh" pikir juru absen, ruluy nyampeurkeun ka si aki: " Ki...aki !" aki-aki teh ngagurubug reuwaseun, da puguh keur nundutan."Dupi aki aya kaperyogian naon ka dieu ?" cek si juru absen. Si aki muncereng: " Na ari ujang, numatak indit ka rumah sakit ge, meureun rek tatamba aki teh. Ti tadi ge aki teh nganti nganti giliran, tapi nepi ka wayah kiwari can dicalukkan keneh wae.....!"si juru absen nanya deui bari nyidik-nyidik kartu nu can kasebut tea:" Dupi nami aki teh saha .....?" Si aki ngajawab kalawan tatag pisan : " Ngaran aki teh L a k i ' a n.....!" si juru absen seuri......:" Atuda aki mah nyeratna teu nganggo curek, jadi we abdi bingung ngaosna.....!!!"***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar