Selasa, 01 Mei 2012

De'Only Kikiw: AKI TEU LUCU.

De'Only Kikiw
AKI TEU LUCU. wanci kasorenakeun si aki jeung si nini cumarita: AKI : nini , akimah sok hayang seuri nini, lamun ingeut keur ngora NINI : naha beut hayang seuri aki? AKI : heueuh ingeut babaturan aki ngising di walungan, mangkaning calana geus nyampai na batu {ditaranjang), teu nyaho di handap ibu-ibu keur nyareuseuhan, atuh cing gararowok, pacampur jeung nyaleungseurikeun bari tutunjuk kanu auratna. untung aya kaleng susu geuwat weh ditutupan,,,hahahahahahahaha aki mah hayang seuri lucu ninggalina nini? huahahahahahahahaha.. NINI : na si Aki naon lucuna naon nu pikaseuriaeunnana, pan ditutupan ku kaleung susu? AKI: heueuh, kaleng susuna bolong molongpong. NINI: Huahahahahahahahahahahahahaha...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar