Rabu, 02 Mei 2012

Dery Andriawan: Nelepon

Dery Andriawan
Nelepon Kabayan jeung Nyi Iteung, geus sapagodos lamun rek ngajak sosonoan make kode "nelepon" Dina hiji peuting, Si Kabayan boga kahayang tapi kabeneran di imahna teh aya mitoha awewena, biasa ari sarena sok hayang dibarengan ku anakna, Nyi Iteung tea. Teu kuat nahan kahayang anu geus nepi ka ubun-ubun, Si Kabayan ngomong ka budakna "Jang bejakeun ka si emak, abah rek nelepon." Teu kungsi lila budakna balik deui bari nyarita, "Bah, ceuk si emak eweuh sinyal...!" Bari keueheul si Kabayan nembalan, Bejakeun deui, lamun euweuh sinyal abah rek nelepon di luar" Pok teh, si Iteung ngajorowok ti kamarna, "Dasar borokok, wani-wani nelepon di luar, uing rek buka wartel di imah...! Si Kabayan : "??!!!!"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar