Jumat, 04 Mei 2012

Lies Tjandra Kancana Sudarma:: ‎"SIM CARD ":

Lies Tjandra Kancana Sudarma:
‎"SIM CARD ": Isuk-isuk keneh Indung kuring nyalukan Pamajikan nu keur nyieun sangu goreng " Ning..." Cenah bari nyarande kana lomari makan. Pamajikan kuring ngalieuk ;" Ada apa Mam.." Jawab pamajikan kuring mah ngajawabna ku basa Indonesia wae da urang Jaw " Nih Mam ngasih ini, katanya kemarin mau ganti sim -card pake Simpati." Bari song Indung kuring ngasongkeun sim -card ka pamajikan kuring. Ning nangtung, cium tangan ka Indung kuring " Asyiiik " cenah, atoheun da si cikalna simcarda sarua Simpati jadi njan lila ngobrol ari sarua Providern mah murah.Puguh atoheun. Kuring ngan saukur merong ka Indung kuring Ongkoh kamari mani keukeuh hayanng ngaganti kartu Mentarina ku Simpanti Indung kuring ngleos ka kamarna. Kuring jeung pamajikan silih pelong. Teu ngarti.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar