Selasa, 01 Mei 2012

" KURING MAH HENTEU"

Lies Tjandra Kancana Sudarma: Carponpis ku Lies Tjandra Kancana Sudarma: " KURING MAH HENTEU" :
Si Ujang keur maen bal di hareupeun imahna jeung si Udin,si Ujo, si Iding. Unggal haus mnehna balik heula, Muka tudung saji, Nyokot hiji horeng hui,belewek, terus lumpat deui kitu jeung kitu we bulak-balik. Indungna niat ngirim goreng hui jeung cikopi ka salakinan nu keur macul di kebon pipir imah. Barang muka tudung saji manehna reuwas da dina piring teh ngan dieusi goreng hui sakeureut deui, Tapi da euweuh sasaha? pek manehan kukulutus: 'Ih sugan ku Jurig !!! Pok aya nu ngagerendeng sorana serak matak murinding bulu punduk ;" Da Kuring mah henteu....!" Indung si Ujang ngajerit bari lumpat....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar