Selasa, 01 Mei 2012

Is Tuning: ‎[Dongeng si Jay : Budak Soméah]

Is Tuning
[Dongeng si Jay : Budak Soméah] Dina jero angkot, penumpang téh padedet. Komo keur bulan ngora mah. Gigireun si Jay, ibu-ibu ngarérépéh budakna nu ceurik baé. "Hoyong Nénén panginten Bu", ceuk si Jay bari ngarérét ka ibu-ibu éta. Si Ibu ngabetem, angger ngarérépéh budak. Tapi lain ka répéh, budak téh kalah beuki tarik ceurikna. Tungtungna mah, indungna ngéléhan, budakna tuluy disusuan bari dituruban ku samping. Teu lila, budak téh nolol deui tina samping bari pok ngomong ka si Jay : "Ngaleueut A..."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar