Rabu, 02 Mei 2012

Acep Waluya

Acep Waluya
Hiji waktu, aya budak SD kelas Hiji papanggih jeung raja jurig. Budak bingung kulantaran can diajarkeun ayat kursi ku guruna. Tapi kulantaran sieun pisan ku Jurig nu terus nyingsieunan, si budak kapaksa babacaan Allahuma barriklana fima razaktana wa kina azabbannar........can anggeus budak babacaan, Si Raja Jurig Lumpat notog notogkeun maneh bakat ku sieun. " Jadol budak teh, Sa umur umur jadi Raja Jurig karek ayeuna panggih jeung bebeunyit nu wani rek NGADAHAR AING........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar