Rabu, 02 Mei 2012

Yuharno Uyuh ONod: ‎"BAJING LUNCAT"

Yuharno Uyuh ONod
‎"BAJING LUNCAT"*** "Uded Kacapi" katelahna. Da pedah manehna alus, parigel dina ngacapi. Aya budak awe ngarana Euis, datang ka kamar kontrakan Uded, budak awewe teh pantes geulis beresih kawntu masih abg. Manehna hayang diajar ngacapi da aya rencana rek asup ka SMKI. Uded ngacapi hareupanana Euis. Nembongkeun kaparigelanana bari gumasep hayang ka alem. Geus kitu terus ngasongkeun kacapi kana lahunan Euis bari jeung noelkeun curuk sagala kana kana tuur. Eui ngagurubug getek. Uded "nyengir kuda". Euis metik kacapi dina lagu bajing luncat, ari kenongan laguna saralah. "Euh.. lepat atuh neng metikna..., Ceuk Uded, kituna teh leungeuna bari ngaragamang nyontoanana titukangeun Euis, dina posisi nanggkeup. Selengseng seungit parfum. Serrr jedud, jeduk aya nu dukdek kana diri Uded. Euis tonggoy bari ngalagu bajing luncat. Uded sajeroning ngacapi samar polah, leungeuna ngageter geus teu meneran kawat kacapi, jung nangtung berebet lumpat muru wc. Euis kaget." Ku naon Kang, nyeri payuangan..? Uded nembalan ti jero wc. "Sanessss.... Ieu Bajing akang rek luncat....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar