Jumat, 04 Mei 2012

Agus Alfajari: ‎# TILU HUKUMAN DAYAK #

Agus Alfajari
‎# TILU HUKUMAN DAYAK # ******************************* Aya lalaki nyasab di hiji leuweung kalimantan tengah peuting wayah isa, keur pegat harepan nyampak di hareupeun manehna aya imah tradisional sakitu jangkungna.Pinuh ku sumanget manehna nyobaan ngetrok panto rek menta tulung.Barang panto di buka katingali lalaki kolot urang dayak pedalaman ngajak eta lalaki asup ka imahna bari pok nyarita "keun maneh di ampihan peuting ieu ku kuring ngan ulah sakali kali ngaganggu anak kuring, mun eta di rempak maneh bakal meunang tilu hukuman dayak ti kuring" si lalaki nyanggupan tuluy diajak ka ruang makan, barang gek diuk torojol budak awewe nu boga imah kacida geulisna mawa cai jeung sagala rupa dahareun bari sura seuri centil ngajak ngobrol.Beres dahar eta lalaki di sadiakeun kamar nu pangluhurna jang sare, bari ngagoler manehna mikiran awewe nu ngobrol jeung manehna tadi, hasrat teu kabendung tuluy manehna keketeyeupan nyampeurkeun kamar eta awewe.Leuwih ti 2 jam manehna balik deui ka kamer manehna bari seuri atoh kacida tuluy sare tibra.Isukna eta lalaki hudang reuwas ningali batu sagede bantal nindihan dadana bari aya tulisan"hukuman kahiji di tindihan batu" manehna tuluy seuri miceun eta batu kaluar bari maca tulisan kadua "batu di talian kanu siki beulah kenca" bakat ku reuwas dari pada manenhna impoten mending potong tulang manehna luncat kaluar nyusul batu nu tadi di piceun bari maca tulisan katilu"siki belah katuhu di talian kana ranjang"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar