Kamis, 03 Mei 2012

Hilda Iskandar: Saréngsé na hujan

Hilda Iskandar
Saréngsé na hujan "Ma............................" kuring lumpat moro tulak, barang bray dibuka "Gusti Ucu.....kunaon meni rancucut kieu?" naléngténg hariweus-weus nanya ka si jalu "Alhamdulillah Ma dinten ieu mah mucekil geningan!" témbal budak bangun nu atoh. Song kuring mikeun anduk, budak téh nyampeurkeun bari nyarandékeun payung 3 siki dina sisi korsi nu aya di tepas. "Ieu Ma tambih lumayan sugan tiasa kanggo nambihan mésér landong Abah" budak téh ngasongkeun duit nu geus nguwel bari jung asup ka jero imah. Kuring mémérés duit nu geus nguwel jeung baseuh, aya kana genep puluh rebu na diitung téh. aya nu baseuh na juru panon. Bati ngan bisa ngalimba jeung ngaheruk "Gusti mugia abdi sing kiat...haté mah teu mikeun budak jadi tukang Ojég payung téh....nuhun Gusti abdi parantos dipaparin murangkalih anu sakitu janglarna!" berebey ci panon teu ka ampeuh...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar