Jumat, 04 Mei 2012

Iwan Hanjuang: Suriadigjaya.

Iwan Hanjuang
Suriadigjaya.****** Salakina di opname gering teu bisa nanaon ngelempreh we, mandi miceun diurus ku suster, hiji poe pas ngalongok, salakina keur dimandian ku suster, atuh komo we pamajikanana timburu jaba susterna geulis. " Suster, janten suster anu ngamandian salaki abdi teh? " " Muhun Bu, apan abdi mah tugas, janten salaki Iibu di ibakan unggal dinten." " Di ibakanana, taranjang eta teh!!" " Muhun taranjang " " Dicabakannya kabeh, ka asup bobogaanana oge!!" [ambek} " Muhun, sadayana dicabakan" " Apan aya tulisan tina gagangna jeung huluna SaYa, kabaca nya?" " Teu aya tulisan SaYa mah, aya oge tulisan" SuriadigjaYa".panjang aksarana."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar