Kamis, 19 April 2012

Heni Sumarni
Pahlawan. Nepika ayeuna manehna sorangan masih keneh hemeng siga can ngarti,atuda meureun ngarasa bingung, naha manehna sakitu di ugung-ugungna, nepika sok aya poe pangeling-ngeling pikeun manginget dirina. Sok padahal manehna sadar kacida, jeung rumasa!, ngan pantar wanoja nu prustasi, anu ngan bisa ngabudalkeun sagala kahayang jeung angen-angenna kana rewuan ungkara surat anu di kirimkeun ka babaturannana. Atawa naha pedah manehna teh anak raja?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar