Kamis, 19 April 2012

Rinto Variasirias Nu macul
poe maju ka beurang. Nu macul ting arungked ngecrukeun pacul diselang ku gogonjakan sabulang bentor. "urang teh bakal kieu wae hirup teh euy?" Ceuk mang kahdi reureuh heula bari nyampaikeun leungeun na gelung pacul. "leukh! Nya rek naon deui hirup mah, nu penting mah asal ngenah dahar" ceuk mang diman jongjon ngaguarkeun taneh bari ditincakan. "heu' bener mang! Keur naon loba duit ge ari teu cageur mah?" jang oleh milu mairan bari ngarandeg, tuluy ngulangkeun deui pacul. "Nya genah mah loba duit bari cager euy?" ceuk mang diman deui. "nya enya atuh mang, heheh!" ceuk jang oleh bari seuri, nu lain ge milu sareuri. Komo mun loba duit bari sehat bari nyandung? Mang yaya milu nyelengkeung. Der saleuseurian deui. "komo mun nyandungna opat? heheh!" ceuk jang oleh embung eleh. Ger deui sareuri. mang kahdi nu tatadi loba cicing hanjat tina galengan. "dewek balik tiheula euy, rada teu garenah ieu teh!" kunaon mang? Kagok anggeuskeun tereh bedug!" ceuk mang yaya, tuluy dipairan kunu lain. Mang kahdi tonggoy indit paculna disampaikeun na taktakna bari pada melong. Geus kitu rumpuyuk, gubrag! mang kahdi ngagubrag tuluy pada muru. barang dicengkatkeun geus teu nyawaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar