Jumat, 20 April 2012

Iwan Hanjuang/ Manuk Bapa Lurah./ Pa Lurah resep pisan miara manuk, manuk kameumeutna, manuk titiran, aya kana sapuluhna.Dina hiji waktu manukna leungit kabeh, duka aya nu maling duka dileupas-leupaskeun ku Bu Lurah, da rudet nempo salakina ngurus manuk wae teu ngurus nu sejen.Kulantaran keuheul Pa Lurah ngayakeun gempungan di bale desa ngondang awewe lalaki aya kana 200 urangna.Saenggeus ngaler-ngidul ngomongkeun soal moral jeung kajujuran tuluy Pa Lurah nalek ka nu ngilu gempungan. " Saha didieu anu boga manuk, sok nangtung ?" Lalaki kabeh dina gempungan narangtung kabeh. " Eh lain manuk eta atuh sing ngarti, Saha anu geus nempo manuk?" Awewe kabeh anu ngilu gempungan narangtung. " Duh geus salah deui wae!! Kieu atuh!! Saha anu geus nempo manuk kuring?" Lima awewe narangtung, bari silih reret jeung seuri semu era.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar