Jumat, 20 April 2012

Jos Sajah
Strata Harga Dewegan teh kalapa ngora, hargana 10 rupia. Eta harga puluhan tahun ka tukang di Cipatujah - Tasikmalaya. Pangandaran dina warung saungna, kiwari kalapa ngora hargana 6 - 7 rebu rupia. Ana pon asup ka hiji Hotel di Bandung harga kalapa ngora nulak cangkeng dina 25 rebu rupia. Hotel Gede di jakarta 50 rebu rupia. Hotel meujeuhna di Singapur harga kalapa ngora nanjak kana 200 rebuan (saparantos di-kurs-keun). Hotel Shangri La Hongkong 300 rebu, moal kitu di Al Burj mah kana sajuta ? Leos indit ka lebah kaler muru ka kebon, ngajulan kalapa ngora. Meunang 5 siki ... ludes 2 siki ngaborolo kana padaharan, teu aya nu menta harga da sidik kebon kebon mitoha kalapa pelak mitoha. Ngabaheuhay nyarande kana tangkal kalapa, tanggah kaluhur bajing laluncatan ... teu dicaralana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar