Kamis, 19 April 2012

Irman Dimyatie
‎ #BALONG AKI# "Bah, uing hayang dahar jeung lauk," cekéng téh. "Aya ari lauk mah, ngan laleutik keneh. Lamun daek, jig indit ka aki maneh, di ditu mah laukna geus baradag,' ceuk abah nitah kuring ngadatangan aki. "Omon, sia téh hayang lauk? Najis aing mah barang béré ka anak Si Sarju!" ceuk aki basa kuring balaka rék ménta lauk ka anjeunna. Gebrug, panto dipeundeutkeun satakerna. "Astaghfirullah....!" kuring luncat ngajauhan panto, bisi kagencét. Keuheul ka nu jadi aki, gidig ka balong laju dibedahkeun. Isukna si aki ribut barang ningali balongna geus saat...... enya saat pisan!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar