Sabtu, 21 April 2012

Dery Andriawan
Tukang Koran
Diparapatan lampu beureum, budak tukang koran ngaliwat hareupeun motor. "Jang aya PR ?" "Aya pak !" tembalna "Gawekeun atuh ulah ulin bae..!" ceuk kuring bari majukeun motor lantaran lempu geus Hejo. Kareret tina kaca spion, budak ngan ukur olohok. Sapuluh tahun tiharita. Kuring jalan-jalan di toko sapatu make saragam kantor da memang waktuna ngantor. Asup ka salah sahiji toko, ningalian sapatu anu ngajajar dina rak. "Pak, damel di Kemda?" kuring ngareret kanu nanya. Katingalina anu boga eta toko. "Sumuhun !" "Gawe, atuh lain ulin bae ! pok nateh. Acan beak kareuwas, manehanana ngasongkeun lengen. "Nepangkeun abdi Yadi, kapungkur kantos icalan koran" "Bedul teh..!"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar