Jumat, 20 April 2012

Jejen Jaelani War/ Tadi Peuting: Sanggeus lila hareudang ku bayeungyang mangsa katiga, peuting ieu na sela-sela girimis hujan, aya galindeng katresna pinuh wirahma, ngamalir kana rasa, ngahudang birahi suci, jalaran kaleahan salira ngeclakeun tirta lebah ngahgarna lemah nu tos bareulah.
Jejen Jaelani War/ PANANYA : Mulang ti Kolumbia, sirna sagala cita-cita, raratan jugjugeun ilang sirna, na hatena aya nu tumanya, na enya uing geus gelar deui ka alam dunya dina raga nu geus beda atawa uing kudu pura-pura amnesia, sangkan bisa kaluar ti panjara?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar