Sabtu, 21 April 2012

DUEL CARPONPIS

Aga Aby Langga
moal milih anu geulis sok sieun kuring di tampik.tuturu bunturu ngajugjug ka hiji lembur ceuk beja mah ros bodas aya didinya,sugan henteu layu samemeh usumna.rek di teang rek di datangan sagagang kembang impian ros bodas kokolebatan. .............................................................................................................................................................................................................................................. Lenny Magdaleni
PILEULEUYAN RASA.
Cape geuning ngaberesihan dadasar hate teh. Geus sabulan teu anggeus-anggeus! tapi poe ieu mah kudu rengse. Rasa nu nyangkrung, geus disapukeun. Nu bala dikeresekan, lung kana wadah runtah. Pileuleuyan rasa...! Ti mimiti poe ieu. moal aya cimata oge kasono keur anjeun..! Bral, geura miang...! Bade milih saha, bade kanu kumaha. Moal janten emutan, moal di ceungceurikan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar