Kamis, 19 April 2012

Jos Sajah
Teu sadar, bakating ku anteng nyanghareupan laptop ... naaa ujug-ujug jekuk jekuk we punduk aya nu meupeuhan mani reuwas jeung nyeri kabina-bina. Ngumpulkeun sesa tanaga nu aya kuring nyoba ngalieuk saha mangkeluk nu geus wani wani meupeuh ka buyutna Kean Santang. Pas malik kasampak sakadang jikan ngajega bari ngamang ngamang sapu injuk. Lalaunan kuring malik deui terus maca kalimat terahir dina "obrolan", jentre pisan kabaca : "Lagi apa yayang sekarang ?"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar