Sabtu, 21 April 2012

Aboe Akbar Abi
KATUMBIRI Kacaturken aya dua pamuda nu ker anteng ngadu bako dijero pos ronda jajalanen ka lembur cikahuripan. harita teh mangsa pasosore. Emod : cik ja, kira-kira anjeun rek kawin iraha ? Aja : ah, mod can aya hiji oge awewe nu kapilih ku kuring mah. Emod : naha nu kumaha kitu, eta si emeh, si enok, si icih kurang kumaha gumelengna. mun seg mah diantara manehna aya nu naksir ka kuring moal diantep warah deui, langsung menta dirapalan tah...hehehe Aja : ah mod, kudu nu sesuai jeung beungeut kuring atuh, paling rendah jiga widadari. ker jongjon maranehna ngobrol. ujug-ujug hujan poyan murudul ti langit. ngadadak maranehna simpe nyakseni hujan. Emod : ja, ceuk kolot mun hujan poyan kudu ngegel ceuli saeutik. Aja : ah nu bener mod ! emangna kumaha kitu ? Emod : tah mun maneh hayang panggih jeung widadari, engke saeeungges hujan bakal aya katumbiri, ceuk beja eta tungtung katumbiri aya widadari keur mandi. Aja : ah, nu bener mod, kuring mah kara ngadenge. Emod : sok we atuh cobaan teangan eta tungtung katumbiri teu kungsi lila hujan poyan raat, katumbiri nembongan ti lebah wetan. Emod : tuh ja, katumbiri nembongan, mun anjeun hayang panggih gancang teang bisi kaburu naek deui kalangit. Aja : Heuuh nya, permios atuh mod, kuring rek neang calon bebene hate yeuh. ceuk aja bari lumpat Singkat carita ti harita Aja teu pernah balik deui kalembur. ceuk beja loba nu manggihan si Aja gawena lulumpatan ngudag-ngudag katumbiri nu anggapan nana aya widadari pijodoeun manehna. Cag ah... Wassalam ...AAA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar