Jumat, 20 April 2012

Iwan Ardhie Priyana
Di Alun-alun Bandung.
Di alun-alun Bandung raeng nu pating corowok,anu nawarkeun baju jeung anerok di juru beh ditu aya nu dangdananana camerok.Wanci Isya Hawar -hawar sora adzan ka bawa angin ka landeuhkeun., sorana peura, bangun nu beurat kacida, tapi, deudeuh teuing teu ieuh pada mirosea. Sarerea nu aya didinya pada-pada balitungan, ngitung bati ngitung rugi. Beuki peuting di alun-alun Bandung raeng nu pating corowok tapi lain panggeuing, estu sora papaes dunya nu endahna kabina-bina, matak kabita. Waci subuh di alun-alun Bandung sora adzan kabawa angin kalandahkeun tapi teu aya nu mirosea teu aya nu kabita, sanajan nawarkeun sorga lantaran awor ku sora budah naraka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar