Sabtu, 21 April 2012

DUET CARPONPIS

‎Lies Tjandra Kancana Sudarma
" INDIGO " Kuring boga sobat, teu geulis da tapi bgabogaan daya tarik anu matak kabengbat anu nempo. Siga nu someah, saliwat mah siga gampnag wawuh,leuwih ti eta,siga gampang digoda ! Kuring apal pisan manehna teh kacida ati-atina mun manggih batur anyar teh.! Nu kuring nyaho manehna bisa maca niat babaturan anu bageur jeung teu bageur, Manehn teh INDIGO, bisa nempo sipat jelema. Aya untungna sih. sok dongengka kuring " Kasep, sopan, sorana dina telepon matak dedengeun, pokona munteu ati-ati.. matak lieur " Kuring nanya: "Terus?" Pokna:" Mun mnaehna nyebut cinta, dijawab we, abdi ge sami cinta " Tuluy we di asuh..Maneh seuri leutik . Loba nu niat enyaan mileuleuheungn mnehna. Tapi kulantaran bisa maca niat jelema tea Indigo tea. Nepi ka ayeuna tetep mnehna hirup nyorangan.Pokna teh " Hese neangan nu wening kanyaahna. Dalah dikumaha......... Heni Sumarni
APA Basa Ibu ngantunkeun, nu katinggal pangparnana kaleleban teh Apa, sababara kali kapiuhan apanan, kituna mah teu maido tuda sararea ge sasat asa diheulang. Ibu pupus henteu teu damang heula, tiba geubis di kamar mandi.Sababara poe kadieunakeun Apa rada katingal berag, tos kersa lugay najan ukur kukurilingan sabudeureun komplek,lancingan Bellini teu elat ngajiripit adumanis sareng mantel pak teu weleh metat bari nunggang Vesva kameumeutna, tara ieuh saban geureuh, keun we angkeuhan teh meh teu nguluwut teuing. Panceg dinten katujuh Ibu ngantunkeun, satutas budalan nu tahlil, Apa ngahaja ngariungkeun palaputrana, nyarios tatag sarta daria, saurna! '' Apa mah di idinan teu di idinan, poe isuk mah rek kawin deui!". Sararea ngan wasa patingpelengek.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar