Kamis, 19 April 2012

CARPONPIS JOS SAJAH

Jos Sajah
Nyata Bahasa Sepanyol teh asalna tina Basa Sunda El presidente del la CARPONPIS, senor Selamet Priatna dintenes kemis y wengias jum'ates mios ka Tasikes kana Karetas apias. Satengahingos jalante palebahes Leles garutos el presidente tibros, bobos nyarande kana kaca jandelos. Bakates ku cape Senor Selamet bobos bari calangapos tos tangtos pohoes di bumias alamos. Kacatures Karetas apias parantos dugias ka Tasikos, Senor Selamet ditaros kondektures : "Senor ... bangunante ! karetas apias tos dugias ka Tasikos". Di lebahes perones el senor Selamet diparios karcis terus ngaleos. Kaluares ti stationes Tasikos el senor ngarenjages, sababnas aya duo office boyes nyarios : "Selamet Datang di Tasikmalaya", kitunas teh baries sasalamante ka sarombongantes turises asales sepanyol. El presidente del la CARPONPIS, senor Selamet Priatna humandeuares : "Kuduna ka aing atuh ngucapkeun nu kitu mah !"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar