Minggu, 06 Mei 2012

Eka Gandara Wk

Eka Gandara Wk
Harita teh di Pengadilan Negri Ahirat rek digelar sidang perkara tawuran antara warga Sawarga jeung warga Naraka. Geus rempeg harita teh, enya kaasup nu rek nyaksian persidangan. Samemeh sidang diabuka hakim ketua nanya ka wawakil ti warga sawarga : " Ari ti Sawarga tos kumplit ? Nu mana pengacarana ?" Warga Sawarga nu ditokohkeun maju, pok nyarita : " Neda agung cukup lumur, sadaya-daya neda hapunten. Ihtiar mah kirang kumaha. Tos ka kaler tos ka kidul, ka kulon reujeung ka wetan, parantos kaubek kajuru-juruna wilayah sawarga. Anamung sakali deui hapunten anu kasuhun, numutkeun wartos binarung numutkeun data dina cacah jiwa wilayah Sawarga, sumuhun di Sawarga mah teu aya pengacara saurang-urang acan..... !!!***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar