Minggu, 06 Mei 2012

Zulaikha Sobana: DRAMA DI TENGAH "TEMPAT PAMICEUNAN RUNTAH"

Zulaikha Sobana
DRAMA DI TENGAH "TEMPAT PAMICEUNAN RUNTAH" Di tengah runtah nu nambru patulayah, ngahunyud nyebarkeun bau angin-anginan. Saurang lalaki tengah tuwuh ngadodorong roda paranti ngangkut runtah meunang mulungan. Di jerona anjeucleu pamajikanana nu keur bubureuyeungan bulan alaeun, dibabawa sotenan ku deudeuh jeung nyaah, sieun nu jadi pamajikan rek ngalahirkeun euweuh nu nangenan. Mhhh...asa ku endah pisan...!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar