Minggu, 06 Mei 2012

Kang Ties: Mulang

Kang Ties Mulang ************** Tiap Mulang nepungan Dulur nu Dumuk di Lembur nyingkur. Kuring rébo ku rasa sono. Tiap lebah rék liwat Jembatan, tara teu nyampak Manéhna. Angger! Katingali keur metik hitar bari ngahariringkeun lagu birahi nu lawas dina luhur Kutana. Biasana ukur saliwat unggeuk jeung silih tenggorkeun imut manis, da ari geus tepi kadieu téh sok loba nu kudu di tepungan. Tapi kiwari mah, Manéhna eureun heula ngahitarna jeung lirih nyalukan Kuring: "Asa lawas tara kadieu, geus lali nya?" gerendengna. "tingali tuh wahangan nu ngamalirkeun cinta muru muarana, urang gé bakal mulang ka muarana, Kuring mah sono ka Manéhna?" Sambungna bari neuteup, siga nu keur neuleuman haté Kuring tepi kadasarna, neangan jawaban nu rapih di samunikeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar