Rabu, 02 Mei 2012

Rudi St Darma: "édan"

Rudi St Darma
"édan"*** pokona moal béja-béja kumaha timana mimitina, mun carita gé lain bangsa carita nu maké géréwéwéw komo kudu méncédél mah. tong salah, eweuh si éta mah moal aya indonésia, moal aya étika, moal aya législatif nu wibawa, moal aya.. ah geuslah bisi disangkan tukang bohong jeung loba olol ocon. kukitu kukieuna sim kuring ménta dihampura, tuh dikitukeun mah hampura gé jadi matak manpaat (punten ngudag minimal 50 kecap, ieu carita ditamatkeun, éh sakalian mihapékeun salam ka néng nu geulis téa)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar