Kamis, 03 Mei 2012

'Eboed' Eman Budiman

'Eboed' Eman Budiman
Lauk PINTER Poe Minggu Rebun-Rebun keneh Mang Kabayan Geus saged, membuat baju rada ginding bari nyolendang Peralatan pengangkutan nguseup sapuratina. Paromanna marahmay nandakeun Hatena Keur Bungah, nu jadi sabab ka manehna inget omongan sobatna urang nu Purwakarta ngondang nguseup, "Kabayan ...., mun maneh BISA meunang nguseup di balong dewek, lauk sabalong PEK bawa kabeh ...!" kitu cenah omongan sobatna dina Telepon Minggu kamari. Demi nyumponan pangondang sobatna, manehna Mawa jeujeur nu Geus katelah "si leugeut teureup" ..., atuh eupanna Oge dijieun sahade-hadena. Formula eupan nu ordinary dijieun ku manehna nyeta eupan ikin dicampur ku beubeureum endog meri atah, tongkol atah, peda beureum atah Jeung tarasi atah. Geus kabuktian ku eupan saperti kitu TIAP nguseup clom giriwil, ku kituna manehna katelah si dukun Balong. Teu kacaritakeun di jalanna, Bada lohor Geus anjog ka tempat nu dituju. Sanggeus sosonoan bari balakecrakan, manehna kadua sobatna Geus cindeten Sisi balong. Bener kita di balong sobatna teh laukna baradag tur Loba, tingkocepat paudag-udag, ceuk bohongna mah Sigana si lauk teh hese usik-usik acan. Nempo kitu teu talangke manehna mesat jeujeur "si leugeut teureup", eupan andelan dibuleud-buleud tuluy dipasang dina useup. Luuung ...., useupna dialungkeun ka balong Tengah. "Pek Siah lauk ...., geura dahar tah eupan jetu jieunan uing" Sabot nungguan lauk nyanggut, nyeungeut bako mol ...., surupuuutttt ... kopi nu Geus disiapkeun ti anggalna diinum bangun nu ni'mat naker. Samenit ... doa Menit ... Geus ampir saparapat selai jeujeurna teu regrog-regrog, kukumulna Angger cicing luhureun cai nu euweuh metot. Nempo kitu manehna ngarasa Heran kacida sabab dina Terbalik saparapat selai, biasana manehna Geus BISA narik lauk 10 wae mah, TAPI ayeuna bisa Hiji-Hiji acan ...! paruh Geus udud 10 batang, kopi 2 Gelas ... Angger bisa aya parobahan. Panasaran jeujeurna diangkat, rek ditempo BISI eupanna paruh. Sanggeus diangkat ...., eupan Masih Angger ngait di na useup! Eupanna kalah ka jadi Beye tur jadi nyaeutikan. "Weleh-weleh ... Naha nya eupan uing nu biasana clom kunyunyud di Dieu mah teu mempan ..." gerentes Hatena. Kulantaran eupanna nyaeutikan ..., tuluy kita diganti. Cara Tadi, eupan dibuleud-buleud tuluy dipasang di na kakait useup. Luuuung .... useupna dialungkeun deui, ayeuna mah dialungkeunna ka palebah Sisi balong. "Sugan kita nyanggut ayeuna mah" gerentesna. Didago-dago ... Angger keneh kaleng aya lauk nu nyanggut! Kalahka udud kita Geus paruh doa bungkus, TAPI TACAN beubeunangan keneh. Mang Kabayan ngahuleng ngaraga meneng, teu ngarti naon sababna lauk teh teu daekkeun nyanggut wae. Sabot ngahuleng, tirilit ... tirilit ... tirilit ... HP-na disada nandakeun aya sms asup. Sms ku manehna dibaca: "! Mang ... Urang Oge Apal, EUPAN NU DIJIEUN KU Emang BAHANNA ATAH kabeh ..... HOREAM AH NGADAHARNA Oge BISI Nyeri BEUTEUNG .....!" -Ti simkuring: lauk teh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar