Selasa, 01 Mei 2012

CARPONPIS: *NYA HEUEUH*

Yusef Muldiyana Full
CARPONPIS: *NYA HEUEUH* ***** "Juriiiiiiiiiiiiiiiiiiiig! Naha lauk téh béak waé ku séro" ceuk Abah Dody bangun anu aral. "Mun dipelakan kangkung mah balongna, moal ku béak ku séro, geura" ceuk Haji Irman Dimyatie méré saran. Nya Abah Doddy ngagugu, isukna eta balong dipelakan kangkung. Geus sabulan Abah Doddi reuwas pédah laukna anggeur béak ku dihakanan ku séro. Abah Doddi ngajugjug ka imah Haji Irman mamawa parang. "Haji Irmaaaaaan, sia téh rék ngadon nipu ka déwék!? Pajar pelakan kangkung, pelakan kangkung, geuning lauk téh beak ku séro deui !?" Haji Irman ngajawab bari kalem "Har saha anu nitah dipelakan deui ku lauk? Ceuk kuring ogé mun dipelakan kangkung mah, moal ku séro. Ari dipelakan lauk deui mah. nya heueuh!" Abah Dodi jamedud.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar