Rabu, 25 April 2012

Agus Susnandar

Agus Susnandar
Alloh ngadawuh dina Q.S. An-nisa ayat 57, anu hartosna: jeung pikeun jelema-jelema nu ariman sarta maranehna marigawe amal-amal nu harade, tangtu Kami bakal ngabuskeun maranehna kasawarga-sawarga anu dihandapna cur-cor pirang-pirang warungan, bari maranehna taretep (lalanggeng) di dinya salawasna. maranehna di eta sawarga-sawarga teh ngabarogaan pirang-pirang jodo anu saruci, jeung Kami bakal ngasupkeun maranehna dina iuh-iuhan anu salawna iuh( seger ngadalingding)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar