Rabu, 25 April 2012

Yusuf S. Martawidenda: …HELOK KU CEU MIMIN…

Yusuf S. Martawidenda
…HELOK KU CEU MIMIN…: Rea nu kaget jeung heran ka nyi Mimin nu geulis tur demplon bisa pepegatan jeung ki Juned anu katingali sakitu runtut raut pisan dina laki rabina. Kanyaah ki Juned ka pamajikanna namplok pon kitu deui nyi Mimin babakti ka salaki teu aya codekana. Teu sauetik nu atoh saenggeus nyaho nyi Mimin rarandaan teh boh nu bujangna, boh nu dudana malah nu geus boga pamajikan oge ngilu bungah. Asa mobok manggih gorowong, aya kesempetan pikeun meunangkeun randa ngora nu bahenol. Kabeh pada mang hanjakalkeun wireh nyi Mimin milih ki Jamsud jadi salakina nu anyar. Teu kasep, geus umuran, jaba rada kurang someah deuih. Kabeh pada panasaran naon kaleuwihanna. Ngan Nyi Mimin wungkul nu nyaho. Saperti peuting harita, nyi Mimin ngajak padungdung. Manehna masang jurus munggaranna nyaeta jurus 3G, goyang, geol gitek. Ki Jamsud ngalayanan ku jurus haben nagen. Ngarasa dilawan Nyi Mimin ngaluarkeun jurus andelanna nyaeta T2d, tarik, tahan, deuedeutkeun. Kesang ngoprot, nafas renghap ranjug, antukna Nyi Mimin ‘ngajerit leutik’. Teu eleh geleng ki Jamsud nginjem jurus T2D. Terus manehna ngagerung . Duanana patutur-tutur nepi ka puncak gunung, ngagoler, ngalempreh, teu kecet-kecet pada kerek.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar