Jumat, 27 April 2012

Jos Sajah: Niat Ngaopat

Jos Sajah
Niat Ngaopat Hate mah leuwih nyaah ka Ela da sidik kawin teh keur meujeuhna parawan jeung jajaka tulen. Eta ceunah pamajikan kadua ... Eti, enya ge geulis tur bageur pan sararea ge geus nyarahoeun yen manehna teh randana si Asep, batur kuring sakelas di SMP. Atuh nya kitu deui pamajikan katilu Nani, jelas kawin ka kuringna ge anu katiluna keur manehna teh. Lilis ... imahna hareupeun imah kuring pisan ayeuna teh, apal pisan lah ... salakina nu ayeuna teh mangrupakeun salaki anu ka genepna. Naha atuh hate teh bet nangkel wae ka Lilis, mun teu era ku huntu nu kari 6 siki jeung incu nu geus salawe sikina mah meureun ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar