Senin, 23 April 2012

PESO

Dewi Ratna Damayanti
‎''Duh.. Gusti nu maha suci, abi rumaos lepat abi neda pangampunan gustii... ''Jung nangtung tina pangsolatan, leumpang ngalenghoy lalaunan, ret kana peso nu ngagoler di meja belenyeh seuri...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar