Jumat, 27 April 2012

LILIS DUH LILIS

Jejen Jaelani War
LILIS DUH LILIS "Mun seug bisa, eta ku hayang jadi poek bari mopoek, sapeuting we, supaya bisa ngadatangan imahna, tulus nyimbutan Lilis nu tibra dipepende impian, terus dikotektak, naha aya uing teh didinya, dina jero pangimpiannana, basa Lilis beunta, hanjakal uing nu kawentar kamamana geus nyumput bari ninggalkeun katresna sangkan Lilis teh ngarasa, yen uing kungsi aya jeung bakal terus aya dina kahirupan cintana..." gerendeng Kang Iwan Hanjuang bari sarangah serengeh sorangan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar