Selasa, 24 April 2012

BINGUNG: Karya Lies Tjandra Kancana Sudarma

‎Lies Tjandra Kancana Sudarma
" BINGUNG": Da eta mah kuring sok leungiteun ari teu pngih jeung sobat kuring nu ngaranna Lilis teh. Dua poe weh teu pangghk sok sono ku bageurna, sono ku berehanana, sono ku serewelna. Nah nya teu aya sms-sms acan? Ah ku kuring didatangan we. Jol ka tempat kost na teh Lilis keur mundur maju we, dina meja tulis aya potret 4 lalaki sagede-gede kartu pos dijajarkeun dina meja tulisna. " Keur naon Lis? " kuring nanya bari nyarande we din lawang panto. Lilis teu ngjawab, bari pek nyokot hiji potret,dipelong heula pek manehna ngagerendeng : " Nu ieu boga pamajikan, anakna opat." Pek potret diasupkeun kana amplop gede:" Sudi Lilis ngarusak RT batur ! Sok manehna nyokot hiji potret deui,rada lila pelong: " Ieu kasep, jelema pinter,tapi cenah play boy Ah mtak sangsara hate" Sok deui potretb teh dihijikeun jeung nu tadi. Tinggal hiji potrett diteuteup rada lila:" Ieu jelema bageur, sopan, tapi umurna leuwih ngora" Potret dihijikeun deui samplop.kuring nanya:' Jadi euweuh nu kapilih ?" Manehna gideug bari ngangkat taktak : " ngaruksak Rt batur No ! Jinah ? No !. Kawin siri? No! Kuring ngeusian gelas ku Aqua tina Dispenser. Lilis....lilis....!!!Sanajan sobat teu katebak eusi hatena.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar