Selasa, 24 April 2012

Jos Sajah
"Teu perluuu ... aing teu perlu pipiti siga kieu patut". Jebrod pipiti ditajong eusina paburisat, sangu patulayah, besengek racleng narempel kana tembok kitu deui kulub endog jeung sambel goreng ati katut goreng tahu, goreng lauk mujaer mani molotot jamotrot kapengparkeun ka lebah juru. Mun seug aing teu ngajak si Wawan kana wisuda Lilis geus tinangtu eta orok nu keur dikadung 7 bulan teh anak aing pribadi, duuuh ... Lilis !.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar