Kamis, 26 April 2012

Jos Sajah: # Lilis jeung Facebook #

Jos Sajah
Fikmin # Lilis jeung Facebook #
Unggal aya kereteg rasa kasieun leungiteun, kuring nulis status keur Lilis kana facebook. Unggal aya rasa katresna kanu panggeulisna, kuring nulis status keur Lilis kana facebook. Unggal aya do'a nu pangalusna, kuring nulis status keur Lilis kana facebook. Unggal ceurik balilihan bati rumasa kuring sakieu ayana, kuring nulis status keur Lilis kana facebook. Ngan ukur mangsa barudak geus sarare tibra, kuring ngaleupaskeun sagalana keur Lilis kana Lilis pribadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar