Jumat, 27 April 2012

Hilda Iskandar: ‎~LOCOT~

Hilda Iskandar
‎~LOCOT~:
: Sabihara-bihari, Bi Encum ngajugjug ka Sawahna Abah Jumad rek ngarambet. Kangaranna ngarambet di sawah, nya tangtu bae dipigawe teh bari....nonggeng, heueuh da moal bisa lamun ngarambet di gawean bari nangtung mah. Kacaritakeun keur anteng ngarambet teh ujug-ujug...digadabah. Sabadana, Bi Encum teh ukur bisa ceurik balilihan lantaran ngarasa reuwas jeung asa dihina, wiwirang di kolong catang ngaranna nu kieu patut teh. Terus bae manehna lapor ka Pulisi. "Abdi teh nuju ngarambet. Waktos abdi nuju nonggeng, aeh muhun nuju ngarambet, ujug-ujug aya nu ngagadabah tipengker. Muhun abdi teh diperkosa!" ceuk Bi Encum nongtorowelang laporan ka Pulisi "Saha nu ngagadabahna?" tembal Pulisi malik nanya "Duka atuh pa, da teu kantos katinggal rarayna!" Bi Encum nembal deui "Naha atuh lain ditempo beungeutna!" Ceuk Pulisi "Haar ari Pa pilisi, atuh ditinggali rarayna mah panginten........................LOCOT?" Bi Encum nembal bari aluman alimen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar