Selasa, 24 April 2012

CARPONAPIS DINA JUDUL: POTO PROFIL, KARYA BUNDA UNNIE

Bunda Unie
Poto Profil.: Jebrod! Peureup ngalayang kana meja. Hing, kuring ceurik. Aya kakeuheul ngancik dina hate alatan nepi ka kiwari masih keneh teu bisa ngahapus poto profil anjeun tina memori kuring.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar