Kamis, 26 April 2012

Abok Asep

basa jang abok nuju PKL di salahsahiji sakola SD, kabeneran cicing di hiji imah warga masarakat didinya, gancang na carita di hiji peuting abok ngobrol jeung nuboga imah nyaritakeu yen jang abok teh resep pisan tah kana buah ganas ( nanas bhs Indo ), komo lamun tengah poe eta ganas teh dipake metis, mang Rohim " atuh ngala we jang ari resepmah tuh dikebon " abok " ari kitu palih mana kebon na pa ? " mang Rohim " eta jang di tukangeuneun sakolaan " cenah bari curuk na nunjuk kahiji tempat, sok ngala we da asanamah kamari ditempo ku bapa aya nu geus rada arasak, jang abok " muhun ah ke abdi sareng rerencangan kadinya bade milarian " tilu poe tiharita jang abok karak inget, kabeneran harita teh poe minggu, di tempat kosan sabagian anggota kelompok mulang gantian, jang abok ngaleos ka dapur terus mawa bedog, lamun ceuk urang bantenmah golok cenah. terus leumpang ka tukangeun sakola, sup kakebon terus ulak ilik neangan ganas nu asak, bari atoh nahatena tah ieu mah geus asak ngomong sorangan bari clek eta bedog teh di kadekeun kana ganas, barang rek ngadek ganas nu katilu, ari pok teh aya nu ngomong " keur naon jang ? " nu anyar datang nanya jang abok " nuju ngala ganas " pokna nuanyar datang " ari kitu ieu kebon saha ? " jang abok " nu mang rohim " bari jongjon ngaberesihan daun ganas nuanyar datang " sanes jang ieumah kebon emang " na atuh gebeg teh manehna ngagebeg bari katempo beungeutna pias, horeng salah asup da kebon mang rohim mah belah kidulna deui, bari rumpu rampa jang abok mikeun ganas kanu boga kebon bari nyarita, punten pa manawi teh ieu kebon na, tapi eta ganas teu ditarima, sok candak we sawios, bari ngaleos jang abok mawa ganas nyarita " nuhun pak " tetep ari beungeut namah angger pias ka eraan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar