Jumat, 27 April 2012

Ayu Ting Ting

Ruhiyat Sumardiharja
‎"ti barang datang ka Cicadas sameut ka ayeuna can digawe keneh, gawe ngan nyumput. Sabab aya jalma nu ngabejaan " Jang ati - ati, jaga diri baik - baik sabab keuer diteangan ku Ayu Ting Ting pedah mere alamat palsu "

Tidak ada komentar:

Posting Komentar