Jumat, 27 April 2012

Ihat Solihat: Deudeuh teuing Wandi....

Ihat Solihat
Deudeuh teuing Wandi.... Bu..."si Wandi keur ngacaprak" ! ceuk hiji budak hariweusweus bari haruhah-harehoh...Ceuk kuring: Di mana Jang ? Jawaban budak: "Itu Bu di warung". Kuring teu kebat dek dahar waktu istirahat, buru-buru ngaleos nyamperkeun si Wandi, murid kuring anu geus katelah jadi budak pangbaongna... Barang srog, si Wandi geus dirubung-rubung, panonna burial buncelik, ngomongna ngacaprak. Ceuk nu ngaromong, si Wandi diparab.....Astaghfirullah....ceuk kuring dina hate, aya jelema nu tega nya !!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar