Senin, 23 April 2012

Muhammad Sulaeman Yusuf
ngeus tilu poe, mang ajum teu nambangan becak, mang Aman nyarita ka si Adud nu keur bari bari ngaroko, dina jerok becakna. Heuh ku naonya ? mang Ajum tara-tara tisasarina. Si Adud nembal omongan mang Aman, bari terus nyedot rokona deui...........................................( BILIH AYA NU BADEU NERASKEUN IEU CARITA MANGGA TONG ISIN-ISIN )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar