Senin, 23 April 2012

Aga Aby Langga
Duh PANUTAN ANJEUN ulah rek CANGCAYA ka DIRI KURING,duh panutan ati teu aya deui mung salira simpena hate unggal dinten sasarengan di balur ku rasa dedeuh asih dedeuh tong lengit teteup cing langgeng.urang silih titipkeun hirup bareng tinekanan kabagjaan poma ulah rek luntur cinta nu urang sok komo kagembang kabandang kunu lian.hayu urang riksa kadedeuh urang duaan,akang dedeuh kasalira moal sulaya sok inggis anjeun udar subaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar