Senin, 23 April 2012

Hilda Iskandar
"Hampura Mang Dudung" Marsinem Randa bengsrat nu rada saeutik owah teh Geus aya kana 6 taun Rumah Tangga Jeung Mang Dudung tukang Dagang kurupuk ti Sekeloa, nu kacida bonge na Sok sanajan manehna pribumi ti Gombong, ngomong bebeledugan keneh Nepi ka kiwari, TAPI babasaan na mah nyunda pisan Dan di warah ku Mang Dudung tisaprak papacangan Oge! Sanajan hirup pinuh ku kasusah Jeung katunggaraan, TAPI Akur tur tara parasaea, istuning narimakeun kana Kadar! Ngan EDAs ... najan hirup balangsak ge anakna rendey 1 taun Hiji, nu cikal Kakara 4 taun nu panengah 3 taun, nu Bungsu anyaran nyapih 2 taunan kurang. Kacaritakeun Mang Udung Gering Geus 3 Bulan teu cageur-cageur keuna DB, Nepi ka antugna dipundut kuMantenNa tiheula. Sarengse Ngurebkeun kabeh nu euweuh nu teu nganteur cirambay nempo kaayaan Marsinem Jeung Anak-anakna. Marsinem cingogo gigireun makam salakina bari leungeun namprak mapatkeun pangdua kasalakina, sajongjonan kabeh nu aya di eta Astana Jep ngabarandungan ........... jempling Bari lentog DKI nu bebeledugan teh Kieu gerentesna: "Duh Gusti Pengeran ngabdi ......... Mughia selaki ngabdi di Terima iman sareng islamna Cing di caangken alam kubhurna .... Ngabdi mah nampi nda ngangger ningan irup ngabdi sengsara mbae " "Nanging Gusti .... Seumpamine mbade nakonan selaki ngabdi Mugia ulah ti Pali ngenca ......... Kumargi perantos CONGE ti bubudak! " Beu eta nu nempo tingsaleggruk bari nyerengeh ............. Hampura Mang Dudung! !

Tidak ada komentar:

Posting Komentar