Senin, 30 April 2012

Agus Badeng

Agus Badeng
kacaritakeun aya hiji jawara kahot nu ngaliwat kahiji eta lembur,barang keur lempang lebah sasak rawayan,pasangrok jeung musuh bu2yutanna,dua nana oge kcida reuwasna ku teu nyangka geus sakitu lilana teu panggih heg ayeuna panggih dai,bari jeung teu ngahaja.barang geus deukeut,pok nu hiji jawara eta teh nangtang bari mesat bedog bari hahaok,pok nateh kieu; @jawara 1:"heh...?silaing nyaho anu keur dicepeung ku dewek ieu naon?". @jawara 2:"Nyaho....eta mah bedog". @jawara 1:"ari eta nu dicepeng ku ilaing?" @jawara 2:"belati". @jawara 1:"urang tukeur tambah?'' @jawara 2:"hayuu!!!". (hahaha...ari sgn teh rek garelut,klh silih rangkul bari nukeuran pakarangna...,bro geus soak nempo nu pa adu hareupan...hahaha...:D).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar