Senin, 30 April 2012

Rifan Sahrony: ‎" Jaka Lalana "

Rifan Sahrony
‎" Jaka Lalana ": Geus teu kaitung lembur nu di jug-jug, Desa nu di teang. Teu ngarasa serab ku panas tiris ku hujan. Teu sirikna unggal paguron di asupan. Kiwari geus masagi. Luhung elmu jembar pangabisa. Keukeuh nyaung-nyaung di pagunungan nu jauh ti pilemburan anggang ti padesaan. Harita, manehna keur sidakep sinuku tunggal ngahijikeun rasa jeung pikiran. Di hiji guha nu ukur taram-taram. Ting keclakna cai nu kadenge mapaesan di jero guha. Poe katujuh. Peujit mimiti murilit,kesang meh ampir beak,awak langlayeuseun. "Cukup! Cukup!" aya sora tan katinggalan. "Meujeuhna Cu!.Geura turun ti gunung,geura lugay ti patapan." Sora nuaweuhanana ngeusian sabudeureun eta guha. Nyah, beunta, peureudeuy! rucang-riceng, gigisik. Ngarasa serab kunu hurung ngagebur hareupeunana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar