Senin, 30 April 2012

Iwan Ardhie Priyana

Iwan Ardhie Priyana
Tangtos tos pada uninga, nu disebuat carpon teh "carita pondok", kumaha nu disebut podok teh? Memang can aya ukuran nu jinek, mun nyoko kana definisi dina widang ilmu satra teh pondok teh diantara bisa dibaca kalayan ngan sababarha meni, alur caritna linier, jeung ekonomis dina aspek tokoh. Geus mah pondok, ditambah deui ku kecap pisan, hartosna dina ieu lapak memang kedah aya aturan nu ngawatesanan sangkan loyog disebut carponpis. Sajaba ti eta, mun make papagon carita sacara umum, dina carita rek panjang atawa pondok tetep mibanda alur, penkohan jeung ending. Ieu mah mung sakadar "mapatahan ngojay ka meri", mung saena memang unsur carita sakumaha disebat dipayun saena mah kedah ngajanggelek dina carpon pis. Maksad na teu aya sanes sangkan dina carponpis tah ngagduhan "karakter" tur bisa nyingkahan tina postingan anu saleresna mah teu aya tumalina jeung carponpis. Kitu rupina, pangaputen bilih teu sapagodos. Hatur nuhun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar